Logga trans TJJK

2013

Idag tog Mikael och Arto 1 dan!!

Stort Grattis!Efter en väl genomförd gradering fick Petteri och Hjalmar ta på sig sitt nya bälte. 

Gradering kommer att ske under vecka 49. Är du nybörjare så behöver du ta med två kort till Ju-jutsu passet. Korten lämnas till Berit snarast.

Onsdagen den 11/12 så är det julbord igen för vuxengruppen. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Det är ännu inte bestämt var men vi tänkte kombinera god julmat och bowling. Klubben sponsrar evenemanget så det kostar endast 100 kr. Det förutsätter att du betalat terminsavgiften.

Älvsjö JJK anordnar som vanligt ett bältesläger på hösten. För er som ska gradera närmare jul är det ett bra tillfälle att finslipa teknikerna. Mer information finns här.  Anmälan sker till Berit.

Det är inte någon familjeträning den 27/10 och 3/11.

Övriga grupper tränar som vanligt.

Linda Lindström från Nacka Dojo kommer och gästinstruerar den 14/10 och 21/10. Hon har 4 dan i Sport ju-Jutsu och blev 2008 världsmästarinna. Passet passar för alla, även nybörjare.
 


Lite mer om Linda: http://jujutsufederationen.se/jujutsu/hall-of-fame/linda-lindstroem/
 
Kom ner och pröva på Sport Ju-Jutsu!
 

Barngruppen har delats upp i två grupper: Nybörjare och gula tränar i en grupp och orange och uppåt i en. Det innebär att det nu kommer vara tre pass de kvällar vi tränar.

Följande tider gäller måndagar och onsdagar:

18-19: Barn - Nybörjare och gula
19-20: Barn - Orange och uppåt
20-21:30: Vuxna - alla grader

Familjegruppen tränar som vanligt på söndagar kl 10-11 i Judoburen

Terminen börjar den 19/8 för barn- och vuxengruppen. Nybörjare är välkomna från den 2/9

Familjegruppen börjar den 25/8.

Vi ses på mattan!

Sommarlägret hålls i Oxelösund, 29/6 - 5/7. Mer information finns här
 

Sista träningen inomhus är onsdagen den 29/5. Därefter kommer Magnus att hålla några pass utomhus. Se kalendern för mer information inför varje tillfälle.

Höstterminen startar den 19/8. Titta in på hemsidan när det börjar närma sig.

Årsmötet hålls i Föreningsgården lördagen den 16/3 kl 14. Den ligger i samma länga som Videobutiken utanför Täby C.

 

Styrelsen kommer att lägga en motion om ändring av stadgarna för att minska antalet styrelsemedlemmar från sju till fem, samt längden av styrelsepositionerna till ett år, med undantag från ordförande och kassör som även i fortsättningen bör väljas för två år.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motionen finns tillgängliga en vecka före årsmötet och anslås på anslagstavla i träningslokalen alt. erhålls på begäran hos styrelsen. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 1vecka före årsmötet.

 

Föredragningslista:

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§5. Fastställande av föredragningslista.

§6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

för det senaste räkenskapsåret.

§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det

senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§9. Fastställande av medlemsavgifter.

§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget

för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av två år;

b) övriga ledamöter i styrelsen;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte

styrelsens ledamöter delta;

e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,

av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra

möten där föreningen har fått att representera med ombud);.

§13. Övriga frågor.

§14. Mötets avslutande.

 

Årsmötet är planerat till den 16 mars kl 14-16.

 

Mer information kommer inom kort!

 

Hälsningar

Styrelsen

 

Imorgon kommer Stefan Forsman (5 dan) från Kista Ju-jutsuklubb och gästinstruerar och på onsdag kommer Erik Nilsson tillbaka och kör Sport Ju-Justu med oss. Båda passen lämpar sig för alla och vi börjar kl 19:30.

 

Vårterminen för barn och vuxna börjar den 14:e januari. För träningstider se träningsschemat

Senaste inlägg

Nyhetsarkiv