Logga trans TJJK

2014

På grund av brist på tränare så blir vi tvunga att ställa in familjegruppen under våren.

För er som vill träna tillsammans med era barn kan vi rekommendera Täby Judos familjeträning.

Idag (15/12) är det sista träningstillfället för den här terminen. Nästa termin börjar 12/1- 2015.

God jul och gott nytt år!
Önskar
Styrelsen

Erik Nilsson kommer till oss den 19 november. Han har varit hos oss många gånger tidigare och är en uppskattad gästinstruktör. Erik har 2 dan i Sport Ju-Jutsu och kommer köra lite slag,  spark och kastkombinationer. Passa lämpar sig väl för alla, gammal som ung.

Välkomna!

Linda Lindström är tillbaka på måndag (10/11) och kör ett pass "No-Gi Jiu-Jitsu" Klädsel är en tajtare tröja och typ löpartights, alltså lite åtsittande kläder - Ingen Gi.

Förenklat går "No-Gi Jiu Jitsu" ut på att tvinga sin motståndare att ge upp utan att använda sparkar eller slag. Grepp, kast, strykningar och lås är tillåtna.

Inga förkunskaper krävs.

Vi startar som vanligt kl 20.

Lägret arrangeras av Högdalens BK och Kista JJK

Tid:                   Lördag 17 januari 2015 kl: 10.00 - 17.00
Plats:                Brännkyrkahallen
Vilka:                Alla bältesfärger.
Pris:                  200:-
Instruktörer:     Riksinstruktör Bertil Bergdahl 8 Dan
                         Förfundsinstruktör Stefan Forsman 5 Dan
                         med flera.

Mer information kommer.

 

Linda Lindström från Nacka Dojo kommer och gästinstruerar måndagen den 13/10. Hon har 4 dan i Sport ju-Jutsu och blev 2008 världsmästarinna. I somras tog hon brunt bälte i Brasiliansk Jiu-Jitsu

Lite mer om Linda: http://jujutsufederationen.se/jujutsu/hall-of-fame/linda-lindstroem/
 
Den här gången kommer det vara fokus på Brasiliansk Jiu-Jitsu.

Passet passar för alla, även nybörjare.

Välkomna!

Den 21 september arrangerar Täby Kommun en Sportmässa kl 9-15. Självklart kommer vi vara med och visa upp Ju-Jutsu i Sal 3. Mer information finns på www.taby.se/sportmassa2014

Höstterminen startar den 25/8 för både barn och vuxna. Träningstiderna hittar du under Träningsschema.

Måndagen den 9 juni kl 19.30 kör ett utomhuspass. Vi ses vid Ensta krog.
Klädsel för fys o Kata träning.
Glöm ej att ta med dricka o något varmare att sätta på sig.
Vi håller på ca 1 1/2 till.

Hälsningar
Berit och Jonas

Den 26/5 är sista träningstillfället i Sal 3 den här terminen. Det kommer då vara gradering till Gult och Orange för vuxna.

Eventuellt kommer det ordnas utomhusträning. Håll utkik på hemsidan.

Vi hoppas att ni har haft det kul och att vi ses till hösten igen.

Bortsett från riktigt bra och fartfylld träning så kommer de erbjuda monsterlägrets stora stiltävling på söndagen och talangjakt på lördagen. Disco och film brukar också höra till lägret samt den enorma lägerkiosken, så det kommer inte bli en enda död minut.

Kontakt Arto om du vill följa med.

Den 10 maj ordnas ett Bältesläger av Älvsjö JJK. Det brukar vara mycket uppskattat. Mer information hittar du här.

Erik har 2 dan i Sport Ju-Jutsu och kommer köra lite kombinationer och enklare kast. Passa lämpar sig väl för alla, gammal som ung.

Välkomna!

På onsdag kommer Alf Aggring och kör ett karate/ju-jutsu pass med oss. Alf har tidigare varit instruktör i klubben och har 1 dan i Ju-Justu kai och 3 dan Wado Ryu. Passet passar för alla, även nybörjare!

Välkomna!

På onsdag (19/3) är det Årsmötet kl 19:30 i mötesrummet vid sal 1 (den stora salen med läktare). Vid mötet ska kassör, 3 ledamöter, styrelsesuppleant, revisor och revisorsuppleant väljas.Vi behöver lite nya ansikten i styrelsen. Det är inte speciellt betungande arbete. Styrelsen sammanträder 8-10 gånger per år. Om du känner att du vill engagera dig, kontakta någon i styrelsen.

Kommer man på mötet så har man möjlighet att detla i utlottningen av en gi och 2 st T-shirts.

Älvsjö JJK arrangerar en D-kurs söndagen den 6/4. Anmälan sker till Berit senast 20/3.

I år är det 40:e gången som Ju-Jutsu Kai har påskläger i Linköping. Utöver sedvanlig träning kommer det vara uppvisningar, tävlingar och fest/disco. Det finns endast 500 platser.

Mer information finns här.

Årsmötet hålls onsdagen den 19 mars 2014, kl. 19:30 i Tibblehallen, i mötesrummet vid sal 1.


Föredragningslista:
§1. Fastställande av röstlängd för mötet.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§5. Fastställande av föredragningslista.

§6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

   b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

       för det senaste räkenskapsåret.

§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det

   senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§9. Fastställande av medlemsavgifter.

§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget

     för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§12. Val av

a) föreningens kassör för en tid av två år;

b) 3 ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte

   styrelsens ledamöter delta;

e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,

   av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra

  möten där föreningen har fått att representera med ombud);.

§13. Övriga frågor.

§14. Mötets avslutande.Alla medlemmar är välkomna!
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motionen finns tillgängliga en vecka före årsmötet och anslås på anslagstavla i träningslokalen alt. erhålls på begäran hos styrelsen. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 1vecka före årsmötet.

Terminen startar måndagen den 13/1 och det är nybörjarintag till och med den 12/2.

Senaste inlägg

Nyhetsarkiv