Logga trans TJJK

2015

Den 14/12 graderades följande personer:

Till 5:e kyu (Gult bälte)
     Christer
     Evelina
     Andreas
     Miranda
     Lukas
     Andreas
     David

Till 3:e kyu (Grönt bälte)
     Richard
     Rebecca
     Åsa
     Patrick

Stort grattis till er alla!
 

Alla nybörjare, barn och vuxna, är välkomna från och med den 25/1. De tre första gångerna är kostnadsfria. Ta på mjuka byxor och en långärmad tröja. Information om träningstider finns här.

Välkommen!

Nybörjare är varmt välkomna från den 31/8. Det är träning två gånger i veckan. De tre första gångerna är kostnadsfria. Om du vill fortsätta så skickar vi en faktura på terminsavgiften. Dräkt (Gi) och skydd finns att köpa av klubben.

Välkommen!

Hoppas ni har haft en skön sommar. Måndagen den 17/8 startar höstterminen. Träningtiderna är de samma som förra terminen, mer information finns här.

Under terminen kommer vi som vanligt bjuda in gästinstruktörer en gång i månaden. I slutet av september kommer finnas ett extra graderingstillfälle för de som vill gradera till gult

Vi ses på mattan!
Styrelsen

Nu är terminen snart slut. Det återstår gradering för barnen. Den 27/5 graderade 8 vuxna till orange bälte. Stort grattis till er alla!

Nästa termin startar den 17:e augusti

Ha en skön sommar!
Styrelsen

På måndag så kommer Peter Clark från Australien tillbaka och gästinstruerar. Han har svart bälte i Ju-Justu och Pencak Silat, en unik kombination.

Mer information om Peter finns här.

Passet passar för alla, nybörjare och avancerade.

Välkomna!

På onsdag är Alf tillbaka och gästinstruerar. Alf har 1 dan i Ju-Jutsu och 3 dan i Wado Ryu. Det kommer bjudas på en kombination av Ju-Jutsu och Karate. Passet lämpar sig för alla, även nybörjare.

Välkomna!

Alla medlemmar är välkomna på årsmöte onsdagen den 25:e mars kl 19:30.

Agenda:
§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§5. Fastställande av föredragningslista.
§6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
      b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste   verksamhets-/räkenskapsåret.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§9. Fastställande av medlemsavgifter.
§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§12. Val av
         a) ordförande för en tid av två år
         b) 3 ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
         c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
         d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
         e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
          f) beslut om val av ombud till SDF-möten.
§13. Övriga frågor.
§14. Mötets avslutande.

Senaste inlägg

Nyhetsarkiv