Logga trans TJJK

2017

Barn och vuxna nybörjare är välkomna från den 15/1 2018. De 3 första gångerna är kostnadsfria. Ta på dig mjuka byxor och en långärmad tröja. Glöm inte vattenflaskan.

Anmäl dig här
 

Terminens sista träningstillfälle är den 13/12. För vuxengruppen arrangeras julbord och bowling den 18/12. Anmälan gör till anmalan@tabyjujutsu.se.

Nästa termin börjar den 8/1 2018

God Jul och Gott nytt år!
Önskar
Styrelsen


Nu kan du betala material såsom dräkt, vapen och böcker med Swish.

Var noga med att ange VEM betalningen avser och VAD.

Swishnummer: 123-527 21 41

Terminen startar den 21/8 för fortsättningsgrupperna, barn och vuxna. Träningstiderna för barnen är 19-20 och vuxna 20-21:30

Alla nybörjare, ung som gammal, är välkomna till oss från och med den 4/9.

Ta på dig en långärmad tröja och mjuka byxor. Glöm inte vattenflaskan.

Alla medlemmar är välkomna på årsmöte onsdagen 22:a mars kl 19:30.

Agenda:
§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§5. Fastställande av föredragningslista.
§6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
      b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste   verksamhets-/räkenskapsåret.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§9. Fastställande av medlemsavgifter.
§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§12. Val av
         a) ordförande för en tid av två år
         b) 3 ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
         c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
         d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
         e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
          f) beslut om val av ombud till SDF-möten.
§13. Övriga frågor.
§14. Mötets avslutande.

Senaste inlägg

Nyhetsarkiv