Logga trans TJJK

Ordförande: Jonas Brinklert

Vice Ordförande: 

Kassör: Berit Abrahamsson Hornvall

Ledamot: Patrik Östelius

Ledamot: Svante Rinalder

Ledamot: Andreas Tinglöf

Suppleant: Rickard Fahlquist

Suppleant: Hans Insulander