Logga trans TJJK

Ordförande: Andreas Tinglöf

Kassör: Berit Abrahamsson Hornvall
 

Ledamot: Patrik Östelius

Ledamot: Hans Insulander
Ledamot: Miranda Alpcrona
 

Suppleant: Jonas Brinklert
Suppleant: Torbjörn Lindgren